picasso家居品牌形象设计案例

标志以图形抽象房子 + 手 +P 为设计理念

标志以图形抽象房子 + 手 +P 为设计理念MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg


11.jpg

——END——
▼
更多精彩案例
关注朴域设计


手机/微信:13713785732

联系人:设计总监-李